• slide1
  • slide2
  • slide3

W dniu 7 marca 2016 r. na Politechnice Łódzkiej wśród studentów Politechniki Łódzkiej kierunków: Architektura, Architektura i Urbanistyka, Gospodarka Przestrzenna został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Kolumny od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów. Organizatorem konkursu jest StowarzyszenieNasza Kolumna, a Pan Gabriel Szkudlarek Burmistrz Łasku oraz Pani Teresa Wesołowska Starosta Łaski objęli powyższe przedsięwzięcie patronatem. Pierwsza grupa studentów przybyła do Kolumny w piątek18 marca w celu zbadania objętego konkursem terenu, jak również poznania oczekiwań mieszkańców. Przedstawiciele Stowarzyszeń: Zielona Kolumna i Nasza Kolumna przywitali gości oraz szczegółowo informowali o historii i teraźniejszości naszej miejscowości. 

  • nasza-kolumna-i-Studenci-PL2
  • nasza-kolumna-i-Studenci-PL3
  • nasza-kolumna-i-studenci-PL1

czytaj więcej nt konkursu