• slide1
  • slide2
  • slide3

Projekt Statutu Dzielnicy Kolumna, przyjęty przez Radę Dzielnicy Kolumna. Projekt został przesłany do władz Gminy.

Zapoznaj sie z przesąłnym dokumentem - plik word

Proponujemy w uzupełnieniu zapoznać się z opinią prawną w przedmiocie pojęcia gospodarki finansowej dzielnicy jako jednostki pomocniczej gminy - czytaj tutaj