• slide1
  • slide2
  • slide3

Protokół rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie Koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Kolumny od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów" - zobacz plik protokołu z wynikami konkursu.

Złożone prace...

Złożone prace:

1. Autorami pracy są: Agata Ziółkowska i Damian Nowak - więcej >>>

Fotorelacja z wręczenia nagród - oglądaj >>>

Organizator konkursu:

StowarzyszenieNasza Kolumna

Burmistrz Łasku – patronat

Starosta Łaski – patronat

Adres organizatora konkursu:

98-100 Łask, ul. Toruńska 1

tel. 43 675 4620

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Regulamin konkursu

 

Postanowienia ogólne

 

1.Rodzaj i forma konkursu: 

Konkurs adresowany jest dla studentów Politechniki Łódzkiej, kierunków: Architektura,  Architektura i Urbanistyka, Gospodarka Przestrzenna i polega
na opracowaniu koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Kolumny
od Dworca PKP do Placu  Szarych Szeregów.

 

2. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych koncepcji zagospodarowania terenu opracowania.

 

 

II.       Obowiązujące ustalenia merytoryczne

1. Program funkcji  

Organizator wymaga, by  autor  koncepcji  uwzględnienia następujących elementów:

- struktury zieleni

- nawierzchnia (materiałowość)

- niezbędną infrastrukturę towarzyszącą

- elementy małej architektury

- kolorystykę elementów zagospodarowania

- oświetlenia ulicznego

2. Obowiązujący zakres opracowania  

Wykonanie w formie tradycyjnej  - plansza 50x70 cm czy 70x100 cm i na nośniku elektronicznym

Koncepcja zawiera program funkcji zgłoszony przez  Organizatora.

3. Kryteria oceny prac konkursowych. 

a)  funkcjonalność rozwiązań

b)  sposób i jakość rozwiązań artystycznych

c)  dopasowanie do historycznego charakteru Kolumny – Miasta Ogrodu

d)  oryginalność proponowanych rozwiązań

 

III.      Formalne zasady przeprowadzenia konkursu

 

Termin ogłoszenia konkursu zbieżny z terminem dostarczenia materiałów wyjściowych 

7 marca 2016

Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 

Do 27 czerwca 2016 r. do  sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie, ul. Toruńska 1

Sposób opracowania prac konkursowych

 Prace konkursowe winny uwzględniać technikę komputerową,

Opis koncepcji powinien zawierać:

- informacje na temat przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, technicznych, materiałowych,

- wyjaśnienia nie wynikające bezpośrednio z wizualizacji i rysunków towarzyszących, niezbędne do właściwego odczytania przedstawianych rozwiązań,

- Opis należy wykonać w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (w formacie .pdf, .doc).

W części graficznej winny być przedstawione:

- koncepcja  zagospodarowania terenu w skali 1: 500

-wizualizacje

 Całość pracy konkursowej stanowią:

- rysunki: 2 lub 3 plansze sztywne w układzie pionowym (na lekkim podkładzie)
o wymiarach 50 x 70 cm .  Nie należy wprowadzać tytułów i innych napisów poza tekstami niezbędnymi dla wyjaśnień koncepcji oraz numerem identyfikacyjnym pracy konkursowej (kod).

- Numer identyfikacyjny - sześciocyfrowy (wysokość nie przekraczająca 2cm
i długością nie przekraczająca 10cm), należy umieścić w prawym górnym rogu każdej planszy

- wersja elektroniczna pracy w formatach .doc, .pdf, .jpg, .dwg.

- opis kodowany

 

 Koszty przygotowania prac konkursowych.  

Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu kosztów przygotowania prac konkursowych, a prace stają się własnością zamawiającego.

 

Termin zebrania sądu  konkursowego i ogłoszenia wyników  

 

W dniu 28 czerwca o godzinie 11.00 w siedzibie organizatora: ul.Toruńska 1 Łask – Kolumna, odbędzie się posiedzenie sądu konkursowego w składzie:

- Honorowy Przewodniczący dr hab. arch. Marek Pabich prof. I A. i U. PŁ, dyrektor I.A. i U. PŁ

 

oraz

Przewodniczący :                         mgr inż. Włodzimierz Kopka

Wiceprzewodniczący:                  dr inż. arch. Elżbieta Muszyńska

                                                     Prezes Łódzkiego Oddziału TUP

Sekretarz :                                    mgr Halina Wawrzyniak – Licha

Przedstawiciel reprezentujący Burmistrza Łasku – 

                                                     inż. Ewa Iwaszkiewicz Beridze

Przedstawiciel reprezentujący Starostę Łaskiego –inż. Paweł Cichy

Z ramienia Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ.

                                                     - dr inż. arch. Maria Dankowska

                                                     - mgr inż. arch. Wojciech Pardała

Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Nasza Kolumna-

                                                     mgr Mariola Drągowska

Przedstawicie Rady Dzielnicy Kolumna:

                                                     - mgr Sylwester Florczak,

                                                     - mgr Jacek Raczkowski,

                                                     -  mgr Agnieszka Palinceusz

 

Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 30 czerwca2016 w siedzibie
oraz na stronie internetowej organizatora

 

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu.  

Informacja dotycząca rozstrzygnięć konkursowych zostanie przesłana
do wszystkich uczestników konkursu po zakończeniu prac Sądu konkursowego.

 

Termin i miejsce wręczenia nagród.   

Uroczyste ręczenie nagród odbędzie się podczas IV Festiwalu Róż (lipiec 2016 r.) O dniu i godzinie ww. spotkania laureat zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym udział w uroczystości.

 

Nagrody: 

Pierwsza – 2000 zł   /Burmistrz Łasku/

 

Druga-1900zł  /Stowarzyszenie Nasza Kolumna/

 

Wyróżnienia  -Starosta Łaski  

IV. Postanowienia końcowe

 Sposób komunikowania się organizatora konkursu z osoba nadzorująca jego przebieg ze strony IAiU PŁ. Osobą uprawnioną do kontaktów z Instytutem Architektury
i Urbanistyki Politechnik Łódzkiej jest:

Włodzimierz Kopka tel. 509022500  e-mail:  naszakolumna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

a osobą nadzorująca  przebieg konkursu ze strony Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechnik Łódzkiej 

Barbara Wycichowska   tel 604250535, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zarząd Stowarzyszenia zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

 

 

Szczegółowe sugestie dotyczące zagospodarowania:

Uwzględnienie zmiany funkcji Placu Szarych Szeregów z komunikacyjnej na plac zgromadzeń  W tej chwili na Placu Szarych Szeregów funkcjonuje mały ryneczek/targowisko/ w tym samym miejscu – należy odnowić, usprawnić, dostosować do standardów europejskich

-   Zaplanować miejsce na małą gastronomię/latem/ oraz toalety

-   Przewidzieć miejsce na mapę Kolumny

- zaprojektować miejsce zgromadzeń i imprez (możliwość zamknięcia ulic dochodzących do placu),

- zaprojektowanie miejsca na scenę - uroczystości, festyny.

- Odnowić i wyeksponować pomnik harcerzy przy Placu Szarych Szeregów (zmienić otoczenie)

- Zmiana instalacji elektrycznej  napowietrznej na podziemną i zaprojektowanie oświetlenia nadającego odpowiedni charakter.

-  Parking dla maksymalnie dużą liczby samochodów, przedłużenie parkingu wzdłuż przychodni do parkingu przy aptece.

- Znalezienie miejsca na plac zabaw ewentualną siłownię i fontannę

 

 Dworzec PKP- obecnie w budynku mieści się kasa biletowa oraz korytarz/poczekalnia. Można zaplanować miejsce na punkt informacji turystycznej, sprzedaż pamiątek, w sezonie letnim wypożyczalnia rowerów. Należy zaplanować mapę-/przewodnik/ tras rowerowych : Kolumna-Barycz, Rokitnica, Talar, Łask.

-  Przejazd kolejowy- propozycja bardziej nowoczesnego ‘szlabanu’. obecnie czas oczekiwania na otworzenie jest bardzo różny

-  Plac przed dworcem-zaplanowanie parkingu dla 15-20 samochodów osobowych  /dla mieszkańców  dojeżdżających do pracy pociągiem/

 - Za torami w miejscu krzaków też jest miejsce na parking

-  Rondo przed dworcem ,ścieżki kwiaty/róże/,zieleń mała gastronomia latem, fontanna

-  Siłownia, plac zabaw dla dzieci.

-  Ulice i chodniki wokół ronda-nawa nawierzchnia, kostka, krawężniki.

-  Inne oświetlenie placu.

-  Budynek dworca-spotykają się przy nim grupy młodzieży .Co mają robić?

3) Ulice:

-Ulica Piotrkowska,  Ulica Jagiełły, Ulica Bazarowa, Ulica Wileńska - chodniki, krawężniki, nowe nawierzchnie, konserwacja drzewostanu, ozdobne lampy oświetleniowe, rabatki kwiatowe (szczególnie róże)

- Przed kościołem- róże, ławki.

-Na całym terenie dużo kwiatów/szczególnie róże/.