• slide1
  • slide2
  • slide3

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż ponowne przeanalizowanie sprawy rozbudowy sieci gazowej w kierunku centrum miejscowości Łask–Kolumna pokazało, iż inwestycja w chwili obecnej spełnia kryteria założone przez PSG sp. z o.o. by podjąć realizację przyłączenia wnioskowanych obiektów do sieci gazowej.  

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż ponowne przeanalizowanie sprawy rozbudowy sieci gazowej w kierunku centrum miejscowości Łask–Kolumna pokazało, iż inwestycja w chwili obecnej spełnia kryteria założone przez PSG sp. z o.o. by podjąć realizację przyłączenia wnioskowanych obiektów do sieci gazowej.  W okolicznościach sprawy zostały wydane warunki przyłączenia do sieci gazowej dla grupy 18 wnioskodawców, natomiast w następnej kolejności zostaną przygotowane projekty umów o przyłączenie.

Planowana inwestycja przewiduje rozbudowę sieci gazowej w niżej przedstawionym zakresie:

1. ul. Komuny Paryskiej.

2. ul. Łanowa do wys. dz. 96/2.

3. ul. Gdańska ( od ul. Komuny Paryskiej do wys. dz.129).

4. ul. Wileńska do wys. dz. 146.

5. ul. Krasickiego do wys. dz. 158.

6. ul. Władysława Jagiełły (do ul. Szarych Szeregów do końca dz. 2320.

7. Plac Szarych Szeregów (od Władysława Jagiełły do dz. 239 w kierunku ul. Kopernika).

8. Plac Szarych Szeregów do wys. dz. 237/6 (w kierunku ul. Armii Ludowej).

9. Plac Szarych Szeregów do wys. dz. 195 (w kierunku ul. Bazarowej).

Dodatkowo informujemy, iż w odpowiedzi na wystąpienie mieszkańców osiedla Wronowice dotyczące zasilenia przedmiotowego obszaru gazem ziemnym została przeprowadzona analiza, która niestety nie wykazała opłacalności ekonomicznej. Zadanie wymagać będzie budowy sieci gazowej s/c o łącznej długości ok 5 380 m.b., a trasa przebiegu gazociągu swoim zasięgiem obejmuje budowę sieci gazowej wzdłuż ul. Sportowej oraz pozostałych przyległych ulic: Traugutta, Wrzosowa, Piekarnicza, Brzoskwiniowa, Miła, Różana, osiedle Wronowice oraz w miejscowości Wronowice. Z uwagi na duże zainteresowanie poborem paliwa gazowego Klientów naszym staraniem będzie podjęcie działań zmierzających do realizacji tego zadania. Jednakże  z uwagi na skalę inwestycji oraz związane z nią wysokie nakłady finansowe realizacja inwestycji musi znaleźć swoje uzasadnienie w postaci zainteresowania przyłączeniem do sieci gazowej z przedmiotowego rejonu w oparciu o złożone wnioski. W związku z powyższym, zachęcamy wszystkich zainteresowanych poborem paliwa gazowego do składania wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Jednocześnie przypominamy, iż rzeczowe inwestycje będą podlegały ocenie ekonomicznej na każdym etapie procesu przyłączeniowego tj. zarówno przy określaniu warunków przyłączenia jaki i po zawarciu umów przyłączeniowych, a której wynik będzie determinował ostateczną decyzję o ich realizacji.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem

Magdalena Nawrotek

Pracownik ds. Obsługi Klienta

Dział Obsługi Klienta