• slide1
  • slide2
  • slide3

Włodzimierz Kopka
98-100 Łask
ul. Cicha2

Gaz dla Kolumny

Było to w lipcu ubiegłego roku. W czasie spotkania z burmistrzem, p. Gabrielem Szkudlarkiem podniosłem sprawę budowy instalacji gazu w Kolumnie. Pan burmistrz zaproponował wyjazd do Łodzi do Zakł. Gazowniczych.
Spotkaliśmy się tam z panią dyrektor Gutowską oraz kierownikiem panem Morawskim. Przedstawiono nam plan budowy gazociągu z Wronowic przez ul. Ogrodową, Nowobracką, Zakopiańską, Sandomierską do osiedla Przygoń.
Trwały prace projektowe-projektant inż. Kaczała z wielu powodów nie radził sobie z terminowym wykonaniem prac. Dzięki życzliwości i osobistej interwencji pana starosty Gabryjączyka oraz pana burmistrza Szkudlarka sprawy map, uzgodnień dokumentacji w Gminie oraz Powiecie zostały przyśpieszone. Osobiste wsparcie Pana starosty w urzędzie Wojewódzkim w sprawie przejścia gazociągu pod torami kolejowymi zostało uwieńczone sukcesem. Zostało wydane pozwolenie na budowę i trwają prace przy głównej nitce gazociągu.
W czerwcu br. Stowarzyszenie Nasza Kolumna zorganizowało spotkanie mieszkańców z przedstawicielem Gazowni – panem Morawskim. Przybyłe kilkaset osób dowiedziało się o możliwości wykonania dodatkowych „nitek" gazociągu. Zależy to od liczby chętnych deklarujących chęć założenia gazu.
Mieszkańcy składają deklaracje w Aptece oraz sklepie ABC na Placu Szarych Szeregów 1a Złożono ok. 250 deklaracji, w tym z Przychodni Lekarskiej oraz Szkoły. Wspomniane dokumenty sukcesywnie przekazujemy do dyrekcji Gazowni.
Obecnie odbywa się tam analiza ekonomiczna w jaki sposób, dokąd dodatkowo doprowadzić gaz. Wkrótce, na kolejnym spotkaniu z mieszkańcami, dowiemy się o podjętych decyzjach przez Gazownię. Na spotkanie planujemy zaprosić projektanta i ewentualnie wykonawców instalacji do poszczególnych posesji.
Mieszkańcy ul. Ogrodowej, Nowobrackiej, Zakopiańskiej, Sandomierskiej mogą już występować o war. przyłączenia i podpisywać umowy.
Pozostali chętni oczekują na decyzje.

Włodzimierz Kopka

509022500

 

gaz-dla-kolumny