• slide1
  • slide2
  • slide3

II EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ IMIENIA IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

O NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ, MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ
POŚWIĘCONĄ HISTORII
ORAZ
WSPÓŁCZESNYM PROBLEMOM KOLUMNY
NAGRODA 2000 ZŁ

WNIOSEK o przyznanie Nagrody im. Ignacego Paderewskiego za pracę dyplomową (licencjacką magisterską lub doktorską) dotyczącą Kolumny
1. Wniosek należy wypełnić komputerowo na właściwym formularzu natomiast wszystkie niezbędne podpisy należy złożyć odręcznie.
2. Do wniosku należy dołączyć egzemplarz pracy (oryginał) oraz opinie recenzentów zgłoszonej do konkursu pracy (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem).
Protokół Kapituły II edycji Konkursu Nagrody im. Ignacego Paderewskiego.

Fotogaleria z uroczystości wręczenia nagrody.

IIEdycja1 min

IIEdycja1 min

IIEdycja1 min

IIEdycja1 min