• slide1
  • slide2
  • slide3

W dniu 16 listopada, podczas wspaniałej uroczystości szkolnej - Ślubowania uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 przedstawiciele Stowarzyszenia Nasza Kolumna ogłosili oficjalnie wyniki I Edycji Konkursu imienia Ignacego Jana Paderewskiego za pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską lub doktorską) dotyczącą Kolumny.

W Konkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych od lutego 2014r. do września 2017 r. Celem Konkursu, który został ogłoszony w lutym 2015 r. i który będzie odbywał się w cyklu dwuletnim, jest promowanie wiedzy o historii i współczesnych problemach Kolumny oraz pobudzanie twórczości naukowej i artystycznej odznaczających się szczególnymi walorami dla inspirowania rozwoju Kolumny.

Kapituła, w skład której wchodzili: Krystyna Politańska, Lesław Góral, Witold Brodziński i Jacek Skrzyński,wysoko oceniła pracę pt. "Analiza i ocena wartości kulturowych oraz projekt wytycznych konserwatorskich do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego."pani inż. arch. Karoliny Budziak z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Promotorem pracy był dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski, a wśród recenzentów pani Janina Kosman – wiceburmistrz Łasku.

Pamiątkową statuetkę zaprojektował i wykonał pan Jacek Skrzyński.

1 edycja konkursu paderewskiego 01

1 edycja konkursu paderewskiego 02

1 edycja konkursu paderewskiego 03

1 edycja konkursu paderewskiego 04

1 edycja konkursu paderewskiego 05

1 edycja konkursu paderewskiego 06

1 edycja konkursu paderewskiego 07

1 edycja konkursu paderewskiego 08

1 edycja konkursu paderewskiego 09

1 edycja konkursu paderewskiego 10