• slide1
  • slide2
  • slide3

Bank Ochrony Środowiska pośredniczy w udielaniu kredtów z jego częściowym umożeniem. Może on być zastosowany do przyłączy gazowych dla poszczególnych mieszkańców Kolumny. Załączamy dokumenty umożliwiające zapoznanie się z tym narzędiem finansowym:

  1. WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ WFOŚiGW W ŁODZI DOTACJI W FORMIE CZĘŚCIOWEJ SPŁATY KAPITAŁU KREDYTU BANKOWEGO w ramach „Programu priorytetowego dotyczącego przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” - plik doc
  2. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA - plik xls
  3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI - plik doc
  4. Pełny tekst uchwały dotyczący Programu Priorytetowego - plik pdf

Zainteresowanych odsyłąmy doźródła na stronę Banku Ochrony Środowiska www.bosbank.pl